Dyr. Gorgoniusz PrzybyszewskiDyrektor Szkoły - mgr Gorgoniusz Przybyszewski


Kwalifikacje

Jest absolwentem Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie Wlkp. Ukończył studia rolnicze w Kaliszu, a następnie studia na wydziale prawa i administracji na UAM w Poznaniu. Kwalifikacje potrzebne do kierowania szkołą zdobył kończąc podyplomowe studia z zakresu Kierowania i Zarządzania Oświatą w Kaliszu. Uzyskał również III stopień specjalizacji z zakresu Kierowania i Zarządzania Oświatą w Warszawie przed komisją powołaną przez Ministra Oświaty. 
 

Praca zawodowa 

Karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel szkoły podstawowej w Droszewie. W latach 1961-1971 pracował jako podinspektor szkolny, a następnie inspektor szkolny w powiecie czarnkowskim. Od 1971r. do 1992r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Czarnkowie. W ocenie Ministra Oświaty, w tym właśnie czasie, szkoła ta osiągnęła wybitny poziom, nie tylko w skali kraju ale też w skali całej Europy. ZSZ w Czarnkowie osiągał wówczas nieprzeciętne wyniki w nauce, zachowaniu, sporcie i wielu innych dziedzinach pracy szkoły. Za te osiągniecia szkoła otrzymała Medal Edukacji Narodowej. Odwiedzali ją ministrowie, w tym również ministrowie państw zagranicznych. Obecnie mgr Gorgoniusz Przybyszewski kieruje Zespołem Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnychw Chodzieży.