Zapraszamy do nauki w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym  o kierunku policyjno-wojskowym

  • przedmioty wykładane w zakresie rozszerzonym - geografia, historia, wos, język obcy lub dowolny zestaw wybranych przez Ciebie przedmiotów

  • przedmioty dodatkowe - prawo karne, podstawy kryminologii i wiktymologii, podstawy zawodu policjanta i techniki samoobrony

  • przygotowanie do studiów na  na kierunkach uniwersyteckich -geografia, turystyka i rekreacja, uniwersytet ekonomiczny i uniwersytet przyrodniczy, wychowanie fizyczne, akademia wojskowa, wyższa szkoła oficerska, politologia, administracja

 

Kontakt

Zespół Prywatnych Szkół  w Chodzieży

ul. Mickiewicza 3  64 - 800 Chodzież

Sekretariat tel. 672829969
Dyrektor tel. 604 423 731
e-mail: ploiech@pro.onet.pl

Szkoła wiosną