Zastępca Dyrektora Szkoły  - mgr Bogdan Magdziarz

Kwalifikacje

Ukończył: 
- studia na wydziale matematyki i informatyki UAM w Poznaniu, o specjalności metody numeryczne i programowanie, uzyskując tytuł magistra matematyki z uprawnieniami do nauczania matematyki i informatyki; 
- studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Instytucjami Oświatowymi na Politechnice Poznańskiej. 
Jest: 

 • egzaminatorem nowego Egzaminu Maturalnego z matematyki i informatyki;
 • certyfikowanym liderem programu "Intel - nauczanie ku przyszłości".


Praca zawodowa

 • od 1997 r. Zastępca Dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Ekonomicznego w Chodzieży 
 • obecnie Zastępca Dyrektora w Zespole Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży


Wykładane przedmioty

matematyka, systemy operacyjne i sieci komputerowe, multimedia i grafika komputerowa, urządzenia techniki komputerowej

 

Zastępca Dyrektora Szkoły  - mgr Grażyna Leśna

Kwalifikacje

Ukończyła:

- studia na UAM w Poznaniu na wydziale nauk społecznych, uzyskując tytuł magistra politologii

- studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie zarządzania w oświacie

- studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- Policealne Studium Informatyki w Prywatnej Szkole Ponadpodstawowej w Lubaszu – uzyskując tytuł technik informatyk

 


Grono Pedagogiczne

 • mgr Hanna Danielewicz - historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
 • Jarosław Górski - przedmioty policyjne
 • mgr Monika Górzna-Skawińska - język polski, wiedza o kulturze
 • mgr Sławomir Hoffmann - zawodowe przedmioty informatyczne
 • mgr Maciej Jęsiek - j. niemiecki
 • mgr inż. Ewa Jelińska-Graban - chemia
 • mgr Adam Kowalski - wychowanie fizyczne
 • mgr Aldona Kuchnowska - historia
 • mgr Alicja Kupka - podstawy przedsiębiorczości
 • Jan Krzywkowski - instruktor nauki jazdy
 • mgr Aneta Leśna - pracownia kosmetyczna
 • mgr Wacława Lewandowska -matematyka
 • mgr Marlena Michna - język polski
 • mgr Magdalena Nogalska - matematyka
 • mgr inż. Rafał Hadaś - przedmioty zawodowe informatyczne
 • dr Maria Sawicka - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Andrzej Skawiński - przysposobienie obronne
 • mgr Andrzej Skibiński - język niemiecki
 • mgr Alicja Spychalska - biologia
 • ks. mgr Michał Owczarczak- religia
 • Bernard Ziembikiewicz - techniki samoobrony