Świadectwa maturalne wydawane są od 11 sierpnia 2020r. w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dezynfekcji rąk i obowiązku założenia maseczek.


Ważny komunikat w sprawie poprawkowych egzaminów maturalnych:

Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 14 sierpnia 2020 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w czerwcu bieżącego roku składał bezpośrednio w OKE.

Szczegółowe informacje - o sesji poprawkowej, kto jest uprawniony do egzaminu poprawkowego oraz druki do pobrania znajdują się na stronie OKE w Poznaniu.

 

Zastępca Dyrektora Szkoły  - mgr Bogdan Magdziarz

Kwalifikacje

Ukończył: 
studia na wydziale matematyki i informatyki UAM w Poznaniu, o specjalności metody numeryczne i programowanie, uzyskując tytuł magistra matematyki z uprawnieniami do nauczania matematyki i informatyki; 
studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Instytucjami Oświatowymi na Politechnice Poznańskiej. 
Jest: 

 • egzaminatorem nowego Egzaminu Maturalnego z matematyki i informatyki;
 • certyfikowanym liderem programu "Intel - nauczanie ku przyszłości".


Praca zawodowa

 • od 1997 r. Zastępca Dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Ekonomicznego w Chodzieży 
 • obecnie Zastępca Dyrektora w Zespole Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży


Wykładane przedmioty

matematyka, systemy operacyjne i sieci komputerowe, multimedia i grafika komputerowa, urządzenia techniki komputerowej

 


Grono Pedagogiczne

 • mgr Barbara Adamska - chemia
 • mgr Waldemar Bocheński - przedmioty zawodowe logistyczne i informatyczne
 • mgr Hanna Danielewicz - historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
 • mgr Łukasz Firlej - matematyka
 • Jarosław Górski - przedmioty policyjne
 • mgr Monika Górzna-Skawińska - język polski, wiedza o kulturze
 • mgr Maciej Jęsiek - j. niemiecki
 • mgr inż. Ewa Jelińska-Graban - hodowla lasu, ochrona lasu, biologia leśna, zajęcia praktyczne, maszynoznawstwo leśne, gospodarka łowiecka
 • mgr Magdalena Grabianowska - przedmioty zawodowe w technikum logistycznym
 • mgr Alicja Kupka - przedmioty zawodowe ekonomiczne
 • Jan Krzywkowski - instruktor nauki jazdy
 • mgr Iwona Magdziarz - matematyka, informatyka
 • mgr Monika Michalska - j.angielski, j.niemiecki
 • mgr Marlena Michna - język polski
 • mgr Ewa Nowak - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Katarzyna Olejniczak - język polski
 • mgr inż. Rafał Hadaś - przedmioty zawodowe informatyczne
 • mgr Małgorzata Polak - wychowanie fizyczne
 • mgr Zenon Prusak - fizyka
 • dr Maria Sawicka - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Andrzej Skawiński - przysposobienie obronne
 • mgr Andrzej Skibiński - język niemiecki
 • mgr Alicja Spychalska - biologia
 • ks. mgr Hubert Staszak - religia
 • mgr Ewa Tomaszewska -język angielski
 • Bernard Ziembikiewicz - techniki samoobrony
 • mgr Barbara Żyła - chemia

Kontakt

Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży


ul. Mickiewicza 3  64 - 800 Chodzież

Dyrektor 604 423 731
Z-ca dyrektora 508 200 787
Sekretariat (067) 282-99-69

  
ploiech@pro.onet.pl

Licznik odwiedzin

0.png2.png3.png9.png2.png6.png2.png
Dzisiaj20
Wczoraj295
W tym tygodniu912
W tym miesiącu3722
Od 3.04.2018239262

Aktualnie na stronie

1
gości