Świadectwa maturalne wydawane są od 11 sierpnia 2020r. w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dezynfekcji rąk i obowiązku założenia maseczek.


Ważny komunikat w sprawie poprawkowych egzaminów maturalnych:

Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 14 sierpnia 2020 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w czerwcu bieżącego roku składał bezpośrednio w OKE.

Szczegółowe informacje - o sesji poprawkowej, kto jest uprawniony do egzaminu poprawkowego oraz druki do pobrania znajdują się na stronie OKE w Poznaniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych, 64-800 Chodzież, ul. Mickiewicza 3, tel. +48 672829969

Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży gromadzi i przetwarza dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, PESEL (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a, b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Pozyskane dobrowolnie dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w celu: prowadzenia rekrutacji uczniów, realizacji zadań wynikających z procesu edukacyjnego, utrzymania kontaktu, prowadzenia korespondencji, w tym drogą elektroniczną, prowadzenia dziennika korespondencji, ubezpieczenia uczniów, prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej, prowadzenia sprawozdawczości z prowadzonych procesów edukacyjnych, prowadzenia dziennika lekcyjnego, prowadzenia dokumentacji medycznej uczniów, prowadzenia dokumentacji księgowej, prowadzenia dokumentacji organizacji pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji egzaminacyjnej, przekazywania organowi prowadzącemu i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa, przekazywania w Systemie Informacji Oświatowej, realizacji umów pracowniczych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organowi prowadzącemu i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom zależnym lub współpracującym z Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży , podmiotom świadczącym dla szkoły usługi hostingowe, medyczne, ubezpieczeniowe, szkoleniowe, fotograficzne, video, podmiotom prowadzącym unijne projekty edukacyjne, itp.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Państwa dane są przetwarzane od momentu nawiązania kontaktu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przez okres wymagany odrębnymi (nadrzędnymi) przepisami prawa np. do celów podatkowych, księgowych, archiwalnych oraz do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży i w stosunku do niego.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie podlegają profilowaniu.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niniejsza informacja jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

Kontakt

Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży


ul. Mickiewicza 3  64 - 800 Chodzież

Dyrektor 604 423 731
Z-ca dyrektora 508 200 787
Sekretariat (067) 282-99-69

  
ploiech@pro.onet.pl

Licznik odwiedzin

0.png2.png3.png9.png2.png6.png7.png
Dzisiaj25
Wczoraj295
W tym tygodniu917
W tym miesiącu3727
Od 3.04.2018239267

Aktualnie na stronie

1
gości