Komunikat

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły w dniu 9.07.2024r. od godz. 11.00.

Oferta na rok szkolny 2021/2022

Technikum Architektury Krajobrazu 5-letnie

zawód: technik architektury krajobrazu;

Architektura krajobrazu to kierunek dla osób, które kochają zieleń, posiadają wyobraźnię przestrzenną i zdolność projektowania.

Uczniowie, w trakcie pobytu w szkole, nabywają umiejętność projektowania i kształtowania krajobrazu oraz zakładania i projektowania terenów zielonych wokół budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, czy budynków użyteczności publicznej. Wiedza przekazywana jest głównie w formie praktycznej. Rośliny ozdobne uczniowie oznaczają i poznają na szkółce roślin ozdobnych oraz w centrum ogrodniczym. W pracowni szkolnej mają możliwość doskonalenia technik rysunkowych. Brak uzdolnień plastycznych nie jest przeszkodą, ponieważ szkoła posiada profesjonalny program do projektowania ogrodów – GARDENPHILIA DESINGER PRO. Program został stworzony przez polskich architektów krajobrazu i umożliwia kompleksowe wykonanie projektu: od rzutu z góry poprzez wizualizację 3D; projekt techniczny, zestawienie roślin, listy użytych materiałów w projekcie, a także obliczania kosztu projektu. Posiada również bazę kilku tysięcy roślin.

Ponadto poznają zasady projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji – parki, ogrody itp. W związku z tym szkoła organizuje wyjazdy na GARDENIĘ – Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, do Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu, Arboretum w Kórniku, czy parków miejskich i krajobrazowych.

Uczniowie, którzy w przyszłości zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tą branżą, otrzymają dużą dawkę wiedzy dotyczącej prowadzenia uproszczonej rachunkowości, kosztorysowania oraz zasad marketingu.

Po ukończeniu szkoły przed absolwentami staje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w trakcie nauki w szkole przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

- pod koniec II klasy: Projektowanie, urządzanie i pielęgnowanacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

- pod koniec I semestru klasy IV: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Pozytywny wynik egzaminów daje tytuł Technika architektury krajobrazu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w firmach zajmujących się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni oraz w przedsiębiorstwach szkółkarskich i ogrodniczych. 

  • Zajęcia w Technikum Architektury Krajobrazu:

  • Wycieczka na targi Gardenia 2013 w Poznaniu:


Wszystkim naszym uczniom proponujemy dodatkowe  zajęcia: 

  • umożliwiające uczniom słabszym uzupełnienie wiadomości i umiejętności 
  • umożliwiające uczniom zdolnym poszerzenie posiadanych wiadomości i umiejętności

Wszyscy chętni mogą skorzystać z treningów JUDO