Oferta na rok szkolny 2021/2022

Technikum Informatyczne 5-letnie

zawód: technik informatyk;

Wykładane przedmioty zawodowe: urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, programowanie strukturalne i obiektowe, multimedia i grafika komputerowa, zajęcia specjalizacyjne - grafika komputerowa.
Nauczane języki obce: język angielski - 2 godziny tygodniowo, język niemiecki - 2 godziny tygodniowo.

Informatyka to kierunek dla osób, które :
- interesują się elektroniką i techniką komputerową
- wykazują zdolności do nauk ścisłych
- mają zdolność przewidywania skutków decyzji
- są dokładne, systematyczne i dążą do perfekcji
- jasno i precyzyjne potrafią formułować myśli
- są otwarte na ciągły rozwój i samokształcenie
- współpracują w zespole

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
- projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
- tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

W trakcie nauki w szkole uczeń zdobywa 3 kwalifikacje:
- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Absolwent technikum informatycznego może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć
ciekawą i satysfakcjonującą pracę. 
W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwia pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw - zarówno
związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów,
np. administracyjno - biurowych.

W zawodzie tym najczęściej wykonywane są prace związane z:
- programowaniem
- posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań
- projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym
- administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji 
- dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań
- obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

 

Wszystkim naszym uczniom proponujemy dodatkowe  zajęcia: 

  • umożliwiające uczniom słabszym uzupełnienie wiadomości i umiejętności 
  • umożliwiające uczniom zdolnym poszerzenie posiadanych wiadomości i umiejętności

Wszyscy chętni mogą skorzystać z treningów JUDO