Komunikat

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły w dniu 9.07.2024r. od godz. 11.00.

Oferta na rok szkolny 2021/2022

Technikum Logistyczne 5-letnie

zawód: technik logistyk;

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesu planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów.

Logistyka to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć. W technikum logistycznym nauczysz się jak sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji.

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę  praktyczną uczestnicząc w lekcjach wyjazdowych  do dużych Centrów Dystrybucyjnych oraz do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, gdzie biorą udział w ćwiczeniach dydaktycznych w Krajowym Laboratorium RFID. Ponadto biorą udział w konkursach związanych z dziedziny logistyki odzysku, wykonując makiety, plakaty, prezentacje.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
- zarządzania zapasami;
- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
- zarządzania gospodarką odpadami
- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

W trakcie nauki w szkole uczeń zdobywa 3 kwalifikacje:
- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
- Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Logistycy są niezbędni niemal w każdej dziedzinie gospodarki i mogą pracować jako specjaliści ds.:
- sprzedaży i prognozowania popytu
- planowania zakupów czy produkcji
- handlu elektronicznego
- obsługi klientów
- gospodarki magazynowej
- spedycji (spedytorzy)
- administracji taboru i organizacji transportu

Wycieczka do Wyzszej Szkoły Logistyki
Wszystkim naszym uczniom proponujemy dodatkowe  zajęcia: 

  • umożliwiające uczniom słabszym uzupełnienie wiadomości i umiejętności 
  • umożliwiające uczniom zdolnym poszerzenie posiadanych wiadomości i umiejętności

Wszyscy chętni mogą skorzystać z treningów JUDO